Globalizacja - strona 110

Polityka rozwojowa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Dumała
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 539

ubóstwa w ujęciu globalnym, postępujących współzależności globalnych i globalizacji problemów społecznych...

Rodzaje i zasady emisji akcji

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1330

- w warunkach postępującej globalizacji niezbędne jest takie kształtowanie systemu podatkowego, by zachęcał...

Zagadnienia na kolokwium z opracowaniem

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2023

. Przesłanki przystąpienia organizacji do sieci (250) - globalizacja działalności gospodarczej - atomizacja...

Socjologia - wykład, notatki

 • prof. dr hab. Andrzej Sakson
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 1533

transformacji społecznej w Polsce. 9. Globalizacja. Literatura: 1. Piotr Sztompa „Socjologia - analiza...

Marka, formy promocji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1183

pułapki globalizacji marek (3) - nadmierna standaryzacja - brak uwzględnienia poziomu rozwoju rynku...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532

wzgledami ekonomicznymi -przyczyny ekonomiczne - globalizacja i zaostrzająca się walka konkurencyjna...

Marketing w handlu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

przedsiębiorstwa: Globalizacja upodobanie się preferencji klientów na całym świecie Trudności w określeniu rynku...