Globalizacja - strona 104

Łańcuch wartości

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Urszula Nowacki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

się do postępującej globalizacji działalności badawczej KTN. O tendencjach do koncentrowania przez KTN strategicznie...

Wartości

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. Roman Niestrój
 • Marketing
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1442

globalizacji źródeł zaopatrzenia i rynków zbytu • kreowanie wysokiej świadomości wartości firmy i jej oferty...

Wolny handel a protekcjonizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Budnikowski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 637
Wyświetleń: 3871

globalizacji, zawarcie porozumienia GATS (Układ Ogólny w sprawie Handlu Usługami) stopniowe rozciągnięcie...

Zagadnienia do egzaminu socjologia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Aleksander Surdej
 • Socjologia
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1183

światowa- społeczność będąca wytworem procesów globalizacji. Niektórzy za element wyłaniającej...

Specyfika MSK- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1183

własnej kultury za granicą. Państwa włączone w procesy globalizacji stają wobec problemu zachowania...

Czym jest komunikowanie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1015

globalizację poprzez zdolność do tworzenia zależności sieciowych. Podejście to odrzuca dominacje kulturową...

Regulacje prawne- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 833

oraz zacieśnienie współpracy, niezbędnej w warunkach globalizacji rynków finansowych. Umowy zawierane pomiędzy...