Globalizacja szanse i zagrożenia - strona 53

Polityka bezpieczeństwa USA- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Gil
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2240

wojnę prewencyjną, zapobiegającą wszelkim zagrożeniom. Zawierała 4 zasady: mesjanizm, unilateralizm...

Wykład - nowe wyzwania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 560

dla współczesnego świata. Nowe zagrożenia Kluczowy wpływ na współczesne środowisko międzynarodowego bezpieczeństwa...

Ryzyko i miary ryzyka - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1162

lub inny, stanowiący zagrożenie dla zdrowia człowieka. Zagrożenie to rozpatruje się w kategoriach szans (możliwości...

Istota i zakres marketingu - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jan Nowacki
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197

dla substytutów jest wysoka ponieważ sektor dynamicznie się rozwija (silne zagrożenie) * wysokie bariery wejścia...

Socjologia - mini skrypt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2548

na jej rodzaj, w porównaniu z innymi technikami stwarza badaczowi duże szanse "spojrzenia" w głąb stosunków...

Etnocentryzm a polityczna poprawność

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

, ale mogą to odbierać jako zagrożenie zwolennicy własnych tradycji kulinarnych. Dyktat mody włoskiej w świecie...