Globalizacja szanse i zagrożenia - strona 48

Wykłady z marketingu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3682

od pośrednika; firma nie zdobywa doświadczenia na rynkach zagranicznych; możliwości zagrożenia dobry początek...

Teoria funkcjonowania rynku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Urszula Ziemiańczyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854

na międzynarodowe przepływy kapitałów. Przemiany te przyczyniły się do globalizacji dotąd odrębnych rynków...

Zarządzanie wiedzą - wykłady

 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 6818

, innowacyjność, relacje Podejście do niepewności Traktowanie zdarzeń nietypowych jako zagrożenie Traktowanie...

Bezpieczeństwo społeczne - Bemowo

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Karina Marczuk
 • Bezpieczeństwo społeczne
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1799

się na niebezpieczeństwach (insecurities) dla społeczeństw, rozumianych jako zagrożenia o charakterze narodowościowym...

Płynna nowoczesność- streszczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksander Lipski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 3122
Wyświetleń: 4725

bardziej mglista, staje się nieodłącznym zagrożeniem. Profilaktyka prezentuje nam coraz to nowe, często sprzeczne...

Metody i techniki planowania

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1890

prawdopodobny bierze się pod uwagę te szansę i zagrożenia +4, +5, -5, -4 przy dużym prawdopodobieństwie...

Ekonomika - definicje na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 1316
Wyświetleń: 1673

niezależnego planowania, a więc swobody w wykorzystywaniu szans rynkowych bez ingerencji z zewnątrz Zasada...

Regulacje prawne- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 826

się finansowych kryzysów i zagrożeń. Międzynarodowa Organizacja Komisja Papierów Wartościowych (IOSCO) utworzone...

Wprowadzenie strategi globalnej Thomson

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bernard Bińczycki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

. SZANSE I ZAGROŻENIA. Należy zastanowić się nad przyszłością firmy w zmieniającym się , konkurencyjnym...