Globalizacja szanse i zagrożenia - strona 47

Finanse międzynarodowe- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 763

się bąbli spekulacyjnych, zagrożeniem dla systemu finansowego stały się kredyty hipoteczne...

Piłsudski wobec Rosji i Niemiec

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1330

traktował łącznie, zauważając zagrożenia z obu stron i przewidując ich porozumienie. Tak formułował swoją...

Rodzaje rozporządzeń - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 952
Wyświetleń: 4648

. Przy wydawaniu rozporządzeń z mocą ustawy należy wziąć pod uwagę stopień zagrożenia. Powinny one zmierzać...

USA patriot act - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1085

przetrzymywać przez nieokreślony czas bez sądu obywateli nie-amerykańskich, którzy zostaną uznani za zagrożenie...

Zagadnienia do egzaminu socjologia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Aleksander Surdej
 • Socjologia
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1183

normy; wszystko to niesie jednak nowe zagrożenia i nierówności – np. różnice w zamożności państw...

Socjologia zmian społecznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Piotr Sztompka
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 2702

) zmiany następują po sobie sekwencyjnie np. urbanizacja, globalizacja, sekularyzacja Rozwój społeczny...

Bezpieczeństwo- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 791

wykorzystywanie okoliczności sprzyjających(szans), podejmowanie wyzwań, redukowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie...