Globalizacja szanse i zagrożenia - strona 34

Istota Biznes Planu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

otwierają nowe szanse, a z drugiej niosą nowe zagrożenia dla przedsiębiorstw i na tej podstawie buduje wizje...

Struktura kapitału-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

uwarunkowań (chodzi o analizę SWOT -uwarunkowania zewnętrzne: szanse i zagrożenia, które leżą poza brzegami...

Prognoza a plan

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

i zagrożenia.. Cechy dobrego planu: celowość - plan powinien pokazywać jakie działania należy podjąć...

Wstęp

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Będkowski- Kozioł
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1197

.Szanse: Lepsza dostosowanie produkcji do potrzeb różnych segmentów nabywców 1.Zagrożenia: *pozorne...

Automatyzacja świata - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Janusz Andrzej Zymonik
 • Etyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 847

Automatyzacja świata - zagrożenie czy szansa dla ludzkości. Moralny oraz etyczny wymiar zjawiska...

Bezpieczeństwo narodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2492

w definicji akcentowany jest wątek eliminacji zagrożeń dla wewnętrznego bezpieczeństwa państwa...

Socjologia wsi - wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

, rosnącej roli wielkich korporacji, globalizacji i metropolizacji. W takim nurcie zmian wieś może się okazać...