Globalizacja szanse i zagrożenia - strona 28

Narodowa Strategia Wojskowa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 882

i społeczeństwa) Walka z terroryzmem Charakter zagrożenia militarnego dla Polski - wtargnięcie na terytorium...

Zarządzane strategiczne cz 1b

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 924

.Przedsiębiorstwo musi opracować plany strategiczne, określone cele działania i zagrożenia strategiczne. 3 stopnie...

Expose Sikorskigo- ćwiczenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Muszyński
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

przez ONZ. Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa: zmiany demograficznej transformacja systemu prawnego...

Definicja turystyki - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Agroturystyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1316

Ziemii NAJWIĘKSZYM ZAGROŻENIEM ŚWIATA JEST TURYSTYKA MASOWA! Zagrożenia powietrza: Spaliny samochodowe...

Fazy polityki bezpieczeństwa RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1120

i globalizacji kontaktów międzyludzkich. Nadrzędnym celem pozostaje zapewnienie realizacji interesów narodowych...