Globalizacja działalności gospodarczej - strona 81

Polityka rachunkowowści

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 700

oraz wszelkich operacji gospodarczych wynikających z działalności gospodarczej tego przedsiębiorstwa. Księgi...

Zasady rachunkowości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawowe zagadnienia z rachunkowości
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2261

, że jednostka gospodarcza będzie w dającej się przewidzieć przyszłości kontynuowała swą działalność...

Prawa i wolności poltyczne i ekonomiczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

, przedmiotów lub działalności. Wolność prowadzenia działalności gospodarczej przysługuje wszystkim podmiotom...

Konta wynikowe i zasada ich funkcjonowania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1036

gospodarczej Przychody (działalności operacyjnej, pozostałej działalności operacyjnej, i finansowe), Zyski...

Obszary wiejskie- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. inż. Danuta Sochacka
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2002

obszarów wiejskich to podstawowe działalności społeczno-gospodarcze, które zapewniają rozwój lokalny...

Rozwój marketingu międzynarodowego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2422

ilość przepisów prawnych regulujących działalność gospodarczą. Liczba przepisów prawnych dotyczących...