Globalizacja działalności gospodarczej - strona 35

Omowienie aliansow strategicznych

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

dla niego sektorów, nie należących do ciągu gospodarczego w którym mieści się jego dotychczasowa działalność. Te trzy...

Konsument i przedsiębiorca

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą...

Otoczenie przedsiębiorstwa

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1400

w społeczeństwo informatyczne, globalizacja problemów gospodarczych oraz stylu życia, prywatyzacja w krajach...

Marketing w turystyce

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

STRATEGICZNY   Uwzględniające potrzebę globalizacji i     Oczekiwań organizacji lokalnych, marketing ind...

Popyt, podaż i cena

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2359

rozmiarów działalności gospodarczej, najogólniej mówiąc wielkości produkcji i konsumpcji. Jeżeli producent...

Makroekonomia - ćwiczenia

 • dr Stanisław Podczarski
 • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3248

o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z 14 grudnia 1960. Siedzibą OECD jest Paryż. Działalność OECD...