Globalizacja aspekt polityczny - strona 58

Stosunki międzynarodowe zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1799

na zachodzie właśnie poczucie jedności a nie konfliktów. Ta jedność miała 2 główne aspekty: Wojskowo-polityczny...

Bank centralny- wykład - bank emisyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1225

podkreśla, że niezależność banku centralnego należy rozpatrywać w aspekcie politycznej, funkcjonalnej...

Szaleństwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Ewa Wojtyna
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1274

Greenspana i byłem mu bardzo zobowiazany”- pisze. Ze względu na swoje wieloletnie koneksje polityczne pomógl...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

- globalizacja, rozwój technologii Polityczno-prawne- postępujące procesy prywatyzacji Przepływy usług w skali...

Wykład - przenoszenie usług

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

OUTSOURCING I PRZENOSZENIE USŁUG W DOBIE GLOBALIZACJI ORAZ INFORMATYZACJI Przenoszenie produkcji...

Korupcja- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Elementy sektora publicznego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 777

politycznej Konformizmu i formalnego traktowania prawa (a nie ducha) Przewaga informacyjnej biurokracji...

NATO

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1757

się więc rodzajem forum, na którym mogą być rozpatrywane różne aspekty problemów wojskowych, politycznych...