Globalizacja aspekt polityczny - strona 54

Marketing - definicje

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1176

otoczenia prawnego (regulacja konkurencji, aspekty prawne decyzji), 9. uwarunkowania otoczenia politycznego...

Socjalizm arabski- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr hab. Stefan Stępień
  • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 756

. Zawiera stwierdzenie, że islam jest religią państwową, a szaria obejmuje wszystkie aspekty życia...

Pedagogika społeczna -wykłady i ćwiczenia

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Teresa Sokołowska-Dzioba
  • Pedagogika społeczna
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4522

GLOBALIZACJI Dylematy globalizacji można rozpatrywać z różnych punktów widzenia. Koncentrując się na społecznym...