Globalizacja aspekt polityczny - strona 34

Autorytaryzm-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1113

społecznych i politycznych, żywiołowym militaryzmem, prześladowaniami a zwłaszcza z osobą dyktatora...

Socjologia ogólna - wykłady

 • Politechnika Poznańska
 • dr Jerzy Przybyszewski
 • Socjologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1400

i jej formy. Pluralizm kulturowy. Problemy kulturowe współczesności - modernizacja i globalizacja kultury...

Wartości uniwersalne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 588

się aksjologiczną bazą ruchów pacyfistycznych oraz wielu koncepcji światowego ładu politycznego, np. w kantowskiej...

Wykład - migracje międzynarodowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • mgr Tomasz Serwach
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3269

i etnicznych;  Globalizacja – migracje stopniowo obejmą cały świat, wiele krajów będzie źródłem i celem...

Osąd polityczny- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr B. Bąk
 • Teoria polityki
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1743

empirycznej.Pewne aspekty życia politycznego i ich znaczenie interesuje politologów prowadzacych badania empiryczne...

Internacjonalizacja

 • Uniwersytet Gdański
 • Ewa Żaczek-Tarazewicz
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1988

-skutecznym działaniom marketingowym. Globalizacja Ogólnoświatowy proces integracji systemów ekonomicznych...

Cechy Społeczeństwa informacyjnego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1400

, iż aby ująć ją jako całość, musi się włączyć niemal wszystkie aspekty życia społecznego i kultury, dochodząc...