Gaz rzeczywisty właściwości - strona 26

Fizyka - egzamin

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Fizyka
Pobrań: 315
Wyświetleń: 6216

zagęszczeń i rozrzedzeń ośrodka, mogące rozchodzić się w ciałach stałych, ciekłych i gazach. Fale dźwiękowe...

Sekwestracja dwutlenku węgla

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Techniki oczyszczania spalin
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1778

niskiej zawartości CO2 w gazach odlotowych. W energetyce spaliny odlotowe, w zależności od rodzaju...

Wyznaczanie lepkości cieczy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

na to, że wszystkie rzeczywiste ciecze i gazy są lepkie zjawisko lepkości odgrywa istotną rolę podczas przepływu cieczy...

Biprocesy - test

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bioprocesy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

. Można wydobyć 3 zasadnicze formy przepływów dwufazowych: gaz-ciecz lub para- ciecz, gaz-faza stała, ciecz-faza...

Materiały metalowe i ceraminiczne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Kaczorowski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

powoduje znaczny wzrost ziaren i odwęglanie stali (utlenianie węgla do CO2, który to gaz ulatnia...

Podstawy wymiany ciepła-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Daria Domańska
 • Termodynamika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078

Wszystkie ciała stale ciecze i gazy których temp jest wyższa od 0 K, mają zdolność wysyłania niewidocznych...

Osadzanie warstw - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

zasadniczych części: układu dozującego gazowe reagenty, reaktora oraz układu utylizującego gazy poreakcyjne...