Gaz rzeczywisty właściwości - strona 19

Maszynoznawstwo - referat

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2492

się w procesie spalania paliwa w palenisku. Gorące gazy spalinowe unoszą ciepło z paleniska i płyną wzdłuż tzw...

Fluidyzacja-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia opakowań
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2702

fluidalna ma właściwości podobne do cieczy tylko w przypadku jej pełnego upłynnienia. Gaz przepływa...

Elektroniczne narzędzia pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

i procesy powodowane ruchem elektronów w próżni, gazach, ciałach stałych i ciekłych, przy wykorzystaniu...

Diagram Jabłońskiego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Krystyna Palewska
 • Spektroskopowe metody identyfikacji związków
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3990

się tak zawsze, gdy cząsteczka znajduje się w ciele stałym, w cieczy lub w roztworze, a nawet w niezbyt rozrzedzonym gazie...

Fizyka jądrowa - Izotopy wodoru

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1589

pyły, gazy, roztwory radionuklidów i ich związki SKUTKI NAPROMIENIOWANIA W zależności od dawki...

Spalanie paliw-test 6

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

: gaz powietrze inicjał Wymienić materiały nośników katalizatorów: ceramiczne metaliczne Jakim gazem...