Gaz rzeczywisty równanie - strona 62

Mechanika kwantowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099

się wzajemnie. Zasada superpozycji. Zakładamy, że równanie falowe, które opisuje pojedynczą cząstkę...

Kalorymetria - ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 539

temperatur, natomiast w przypadku gazów półdoskonałych i rzeczywistych ciepło molowe można określić za pomocą...

Aerodynamika - wykład 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Aerodynamika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1561

gazu, lecz dopiero przy dużych prędkościach. RÓWNANIE STANU GAZU DOSKONAŁEGO: p = RT ρ (dla ciśnień...

Pytania do egzaminu 11-20

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elementy elektroniczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

. Jak wyprowadzamy zależność napięciowo-prądową Shockleya dla złącza p-n? Równanie Shockleya to gęstość prądu...

Analiza żywności - notatki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Szczapa
 • Analiza żywności
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1435

GC - gaz nośny - najczęściej stosuje się gazy obojętne, chemicznie bierne Hel Azot Argon Wodór...

Egzamin z fizyki - pytania

 • Politechnika Poznańska
 • dr Ewa Chrzumnicka
 • Fizyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1680

i IV równanie Maxwella w postaci różniczkowej i całkowej. Jaki jest ich sens fizyczny? Jeżeli część...