Gaz rzeczywisty równanie - strona 47

Układy równań- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Henryk Zawadzki
 • Algebra liniowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 791

) nie speªnia danego równania. Denicja 4 Rozwi¡zaniem równania (1) nazywamy ka»dy ci¡g liczb rzeczywistych (c1...

Przepływy w przewodach-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1148

a zależy jedynie od kierunku z X = Z = 0 siły masowe pomija się. Wobec tych założeń z równania Naviera...

Elektronika - zadania 3

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Elektronika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

) spełnia równanie falowe. Pokazać, że część rzeczywista tego wyrażenia (odpowiadająca prawdziwemu polu...

Sprawozdania z chemii fizycznej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Piotr Żabiński
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 12068

, znajdująca się na powierzchni fazowej ciecz-gaz, jest poddana oddziaływaniu sił między cząsteczkowych obydwu...

Maszynoznawstwo - referat

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2499

się w procesie spalania paliwa w palenisku. Gorące gazy spalinowe unoszą ciepło z paleniska i płyną wzdłuż tzw...