Gaz rzeczywisty równanie - strona 40

Moment dipolowy - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

tego faktu można napisać następująco: Lewą stronę powyższego równania nazywa się refrakcją molową R...

Liczba Avogadro - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

120 180 . . . . . . . . . Na podstawie równania stanu gazu doskonałego obliczyć ilość moli...

Bariery rozwoju cywilizacji - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1631

wulkany (ok. 450 czynnych), z których wydobywają się m.in. popioły wulkaniczne i gazy (CO2, SO2, H2S...

Kinetyczna teoria gazów-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż.Sadowski
 • Fizyka techniczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1295

, wzorem barometrycznym i rozkładem koncentracji gazu w wirówce. W ogólnym przypadku równanie Boltzmanna...

Kinetyczna teoria gazow

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

, wzorem barometrycznym i rozkładem koncentracji gazu w wirówce. W ogólnym przypadku równanie Boltzmanna...

Bilanse reaktorów chemicznych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 546

uwzględnia się możliwą zmianę energii kinetycznej i potencjalnej (drugi i trzeci symbol lewej strony równania...