Gaz rzeczywisty równanie - strona 34

Dynamika jako dział mechaniki

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1379

a, na który działa siła F, sprowadza się do analizy drugiego prawa Newtona: ma = F . Powyższe równanie...

Termodynamika - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

. Równanie stanu gazu doskonałego. Równanie : Oznaczenia T - temperatura końcowa; T0 - temperatura początkowa...

Fizyka - najważniejsze pojęcia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

spełniający równanie stanu Clapeyrona (Clapeyrona równanie). Gaz doskonały jest modelem, skonstruowanym...

Ściąga do Automatyki

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Automatyka
Pobrań: 924
Wyświetleń: 5978

: wszystkie rzeczywiste pierwiastki równania cha­rakterystycznego (bieguny transmitancji lub wartości własne macierzy...

Ściąga z automy

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1813

: wszystkie rzeczywiste pierwiastki równania cha­rakterystycznego (bieguny transmitancji lub wartości własne macierzy...

Chemia fizyczna - sprawozdanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Bożena Parczewska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2478

rozkładu chemicznego. Do obliczania masy molowej oraz gęstości pary możemy posłużyć się równaniem dla gazu...