Gaz rzeczywisty równanie - strona 33

Absorpcja w fizyce

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924

(długości fal) co linie widma emisyjnego. Doświadczenie pokazuje, że w chłodnym gazie atomy są w stanie...

Przewodzenie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

ciepła jaki jest przewodzony przez tą ściankę opisuje: Równanie Fouriera (różniczkowe): Q- natężenie...

Wilgotność powietrza

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1148

nie ma pary wodnej. Powietrze dobrze przybliża gaz doskonały dlatego maksymalna ilość pary może być wyrażona...

Fale w fizyce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1029

powoduje lokalny ruch cząstek gazu; gdzie: ρ - gęstość; Po wykorzystaniu równania Clapeyrona: 12 ...

Napięcie powierzchniowe - sprawozdanie.

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1729

materii we wszystkich stanach skupienia. Najmniej lepkie są gazy, bardziej lepkie ciecze, najbardziej...

Zestaw uzupełniający 1a, 2a i 3a

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

zespolonej w = a + bi, czyli rozw. równania z2 = w, wyrażają się wzorem , gdzie r=*w*= , zaś ε =+1, gdy b≥0...