Gaz rzeczywisty równanie - strona 20

Odpowiedzi do zagadnień z egzaminu

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1204

wyprowadzic) równanie adiabaty odwracalnej dla gazu doskonałego o pojemności cieplnej niezależnej...

Ryzyka przemysłowe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

(rzeczywista maksymalna – 1000 ton, średnia 300 t) KRAK-GAZ Podstawowe wymogi zakładu zaliczonego do obiektów...

Sieć gazowa-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 952

, zapotrzebowanie na gaz, obciążenia obliczeniowe przepływów, dyspozycyjne spadki ciśnienia). Zapotrzebowanie na gaz...

Równania rózniczkowe zwyczajne

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Karol Gajda
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1099

. Rozwiązanie równania jednorodnego y' +y = 0. Rozwiązanie ogólne tego równania y = C e -x( C -stała rzeczywista...

Równania Różniczkowe zwyczajne

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Karol Gajda
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

. Rozwiązanie równania jednorodnego y' +y = 0. Rozwiązanie ogólne tego równania y = C e -x( C -stała rzeczywista...

Technologia chemiczna-pytania z egzaminu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sławomir Jerzy Jodzis
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 560

w podwyższonej temperaturze według równania: CO+H2O=CO2+H2. W gazie, który poddaje się temu procesowi znajduje...

Zasady termodynamiki-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • ks. dr Robert Nemś
 • Termodynamika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

= Mcv dT + p dV (14) Po podzieleniu równania (14) przez T (przy T>0) i wykorzystaniu równania stanu gazu...

Technika cieplna

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2037

na podstawie równania stanu gazu idealnego (równania Clapeyrona): p·v=n·R·T. Temperaturę określa...

Termodynamika - wyjaśnienie pojęcia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Daria Domańska
 • Termodynamika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1043

termodynamicznym jest substancja w postaci: cieczy, pary lub gazu (gaz doskonały, gaz półdoskonałe, gaz rzeczywisty...