Gaz rzeczywisty równanie - strona 16

Kinematyka - wykład 1

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Kinematyka
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2037

Euklidesa. satelita zS ziemia yS xS Rys.1 z satelita y ziemia x Rys.2 Równania ruchu punktu we współrzędnych...

Równowaga w płynach-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Anna Wędrychowicz
  • Mechanika płynów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

. dla z = 0 jest p = pG, tj. równe jest ciśnieniu gazu nad cieczą. Stąd według równania (21) C = pG i ogólnie...

Proces spalania - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Wentylacja i pożarnictwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

w suchych gazach pożarowych jest równa 100%. Wychodząc z równania stanu gazów doskonałych i półdoskonałych...