Głupota - strona 26

Książka do przeczytania u p.Francik

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Anna Francik
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2065

nie chciał go urazić, ale gdy pomyślał, ja­ką głupotą było siedzenie w Magazynie i czekanie na Ser, wybuchnął...

Ustrój Rosji - absolutyzm carski

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1358

, ile w tych zamachach było młodzieńczej fantazji i głupoty, jak mało było tam prawdziwej, tak głoszonej miłości...

Podstawowe założenia stoizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1393

na przesłankach racjonalnych. Jego przeciwieństwem będzie działanie oparte na „bezdennej głupocie...

BENIOWSKI - Juliusz Slowacki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 245
Wyświetleń: 980

, czasem ustęp kilkuwersowy, czasem drobna wzmianka o głupocie i złośliwości krytyków dzieła i osoby poety...

Biochemia - wykład 8

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1400

z produktów pośrednich cyklu Krebsa, skoro zachodzi cykl Krebsa, czyli mamy warunki tlenowe, skrajną głupotą...

Polska w Europie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasz Zamęcki
 • Polska w Europie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 994

Polska w Europie Państwo pierwszych Piastów słowiańszczyzna wyodrębniła się dość późno, około V w. n.e. Późniejsze ruchy ludnościowe hamowały rozwój regionu, który nabrał przyspieszenia dopiero około VIIIw. X wiek - ekspansja Polan spowodowana rozwojem społecznym Więzi między mieszkańcami Polski...

Epikureizm, Stoicyzm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1099

E p i k u r e i z m, C y n i c y, S t o i c y G.Reale Historia Filozofii Starożytnej., teksty źródłowe (Diogenes Laertios.), J. Szacki Historia myśli socjologicznej. Bezpośrednią przyczyną upadku, a raczej osłabienia roli starożytnej polis były podboje Aleksandra Wielkiego, przede wszystkim rozpad j...