Furtka - strona 8

Metody badań pedagogicznych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Pielecki
 • Metody badań pedagogicznych
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 6664

 alternatywne ( TAK lub NIE ) 3) Półotwarte ( ostatnia kategoria odpowiedzi otwiera furtkę na następne...

Wprowadzenie - Co to jest mobbing?

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2821

antymobbingowego nie powinno stanowić furtki do możliwości nadużyć dla osób, którym po prostu nie chce się pracować...

Bezpiczeństwo bydynków

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2695

Bezpiecze Bezpiecz ństwo budynk stwo budyn ów Marcin Furtak Podstawy prawne Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) tekst jednolity z dnia 10 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 1126) tekst jednolity z dnia 21 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2016) tekst jednolity z dn...

Józef Korzeniowski - Kollokacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1708

do siebie. Już w końcu stycznia prezes miał gotowy nagrobek marmurowy, otoczony płotkiem z furtką zamykaną...

Mobbing - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1001

podwładnego albo kolegi z pracy, jest mobbingiem. Powstanie prawa antymobbingowego nie powinno stanowić furtki...

Reengineering

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1092

jednak, że bliższe prawdy byłoby stwierdzenie, że pozostawił on furtkę tradycyjnym strukturom i stosunkom władzy...

Tworczość Czesława Miłosza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1505

od ciemności Świat: dom ze skrzypiącymi schodami i furtką oplecioną chmielem, wiara, nadzieja i miłość...

Bezpieczeństwo systemów komputerowych - zagrożenia w sieci

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Spis treści 2 Spis treści Wstęp 4 Rozdział I – Problem bezpieczeństwa 1. Zagrożenia w sieci Internet 5 2. Kim jest haker? 9 3. Klasy zabezpieczeń 11 Rozdział II – Podstawy Internetu 1. Protokół TCP/IP 15 Rozdział III – Ataki na systemy komputerowe 1. Rodzaje at...

Mobbing

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1596

antymobbingowego nie powinno stanowić furtki do możliwości nadużyć dla osób, którym po prostu nie chce się pracować...