Funkcja produkcji - strona 33

Rynek doskonale konk

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1078

producentów, wszystkie firmy mają podobne funkcje produkcji i zbliżone rozmiary. Im mniejsza efektywna skala...

Mikroekonomia - obszerne materiały

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Mikroekonomia
Pobrań: 791
Wyświetleń: 4137

Pierwszy plik zawiera omówienie pajęczynowego modelu równowagi rynkowej. Drugi dotyczy zmian punktu równowagi w wyniku przesunięcia funkcji podaży i popytu, odpowiada na pytanie: w jakim stopniu producenci mogą przerzucić wzrost kosztów produkcji na nabywców oraz porusza tematykę ustalania prze...

Makroekonomia - powtórka do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Makroekonomia
Pobrań: 973
Wyświetleń: 5866

W niniejszym dokumencie można spotkać takie zagadnienia jak: ekonomia, dobra, zasoby, środki pracy, przedmioty pracy, czynniki, technologia, pojęcie rzadkości, modelowe ujmowanie zagadnień ekonomicznych w teorii ekonomii, model ekonomiczny, abstrakcja teoretyczna. W treści dokumentu wyjaśniono te...

Potrzeby człowieka-wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1421

od technologii (procesu organizacji. Relacja między nakładem a wynikiem to funkcja produkcji (kształt krzywej...

Zarządzanie procesowe opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 1449
Wyświetleń: 3899

wartość dodaną, wpływające na wzrost wartości dodanej, nie tworzące wartości dodanej), funkcje ( produkcji...

Wykłady z mikroekonomii

 • Politechnika Poznańska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064

oddzielenie funkcji konsumpcji od funkcji produkcji w gospodarstwach domowych. Środki na realizację konsumpcji...

Ekonomia - opracowanie wykładów

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749

oddzielenie funkcji konsumpcji od funkcji produkcji w gospodarstwach domowych. Środki na realizację konsumpcji...