Funkcja produkcji - strona 21

Pytania z przedsiębiorczości

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jerzy Pioch
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1036

funkcje: produkcji, administracji, przedsiębiorczości, integracji. Głównym motorem rozwoju firmy...

Wykład - Predykcja nieobciążona

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Jerzy Biolik
 • Ekonometria
Pobrań: 217
Wyświetleń: 749

X2 przedstawia następująca funkcja produkcji: . Jakiego wzrostu produkcji można oczekiwać w sytuacji...

Wykład - Systemowe ujęcie produkcji.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Michałowska
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

ma już pewną, oczekiwaną dodatkową funkcję Produkcja jako system: Na produkcję wykonaną w przedsiębiorstwie...

Wykład - Ekonomia matematyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Henryk Zawadzki
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588

przy ograniczeniach . F(x)=y x≥ Można dowieść, że jeśli funkcja produkcji jest funkcją silnie wklęsłą to dla każdej...

Obszary zainteresowania ekonomii menedżerskiej - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4088

TEMAT: Obszary zainteresowania ekonomii menedżerskiej LITERATURA: 1. W. F. Samuelson, S. G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009 2. St. Piocha, R. Gabryszak (red.), Ekonomia menedżerska dla MSP, Difin, Warszawa 2008 3. D. Begg, R. Dornbusch, S. Fischer, Ekonomia. Mikroekonomia (tom 1...

Koszty księgowe

 • Politechnika Poznańska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1211

zasobów (czynników), wówczas funkcja produkcji przesuwa się w górę. Oznacza to. że koszty wytworzenia...

Mikroekonomia - całość zagadnień

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Katarzyna Nagel
 • Mikroekonomia
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3773

przy pomocy funkcji produkcji. Ogólna postać funkcji produkcji: Q = f (F1, F2, ... , Fn) Q - wielkość...

Esencja mikroekonomii-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

przy pomocy funkcji produkcji. Ogólna postać funkcji produkcji: Q = f (F1, F2, ... , Fn) Q - wielkość...