Funkcja produkcji - strona 14

Ekonomia-Test 13

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 749

jednorodności funkcji produkcji Y = F(K,Z), gdzie K to zasób kapitału, a Z to wielkość zatrudnienia, prawdziwy...

Optimum techniczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 903
Wyświetleń: 2639

do zmieniających się warunków Funkcja produkcji określa maksymalną wielkość produkcji jaką można osiągnąć...

Makroekonomia- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1316

Międzynarodowe otoczenie polityczne i gospodarcze Czynniki wzrostu gospodarczego c.d. Funkcja produkcji Produkcja...

Koszty a produkcja - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Julita Sokołowska
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 518

wszystko, począwszy od płac menedżerów, aż po wydatki na bandaże w zakładowym ambulatorium. Funkcja produkcji...

Rozwinięcie teorii podaży

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

wszystko, począwszy od płac menedżerów, aż po wydatki na bandaże w zakładowym ambulatorium. Funkcja produkcji...

Pojecia kosztów

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1225

, jakie występują między nakładem czynników i osiąganym z tego nakładu produktem. Funkcja produkcji - zależność...