Funkcja produkcji - strona 14

Ekonomia-Test 13

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 770

jednorodności funkcji produkcji Y = F(K,Z), gdzie K to zasób kapitału, a Z to wielkość zatrudnienia, prawdziwy...

Optimum techniczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 917
Wyświetleń: 2681

do zmieniających się warunków Funkcja produkcji określa maksymalną wielkość produkcji jaką można osiągnąć...

Makroekonomia- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1519

Międzynarodowe otoczenie polityczne i gospodarcze Czynniki wzrostu gospodarczego c.d. Funkcja produkcji Produkcja...

Koszty a produkcja - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Julita Sokołowska
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 518

wszystko, począwszy od płac menedżerów, aż po wydatki na bandaże w zakładowym ambulatorium. Funkcja produkcji...

Rozwinięcie teorii podaży

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

wszystko, począwszy od płac menedżerów, aż po wydatki na bandaże w zakładowym ambulatorium. Funkcja produkcji...

Pojecia kosztów

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1232

, jakie występują między nakładem czynników i osiąganym z tego nakładu produktem. Funkcja produkcji - zależność...