Fundusz pracy - strona 32

Skrypt wersja 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1351

, np. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

Bezrobocie - przyczyny

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Bartosz Fortuński
 • Makroekonomia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3486

: Wyszczególnienie 1990 1993 1996 2000 2002 Udział form aktywnych w wydatkach Funduszu Pracy (w %) w tym: przyuczenie...

Repatriacja

Pobrań: 49
Wyświetleń: 1309

z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy lub na Fundusz...

Finanse notatki - Środki publiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP, PFRON. system ubezpieczeń społecznych podzielony na systemy: emerytalny...

Dochody i wydatki

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bezrobotnych finansują w całości powiatowe urzędy pracy z Funduszu Pracy...

Skrypt - podsumowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1218

, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, e)      świadczenia na rzecz pracowników...

Skrypt

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1064

, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, e)      świadczenia na rzecz pracowników...

Organizacja administracji w polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

celowe (Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw­nych), fundacje prawa...