Fundusz pracy - strona 14

Układy ewidencyjne kosztów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3843

koszty z tytułu: Składek na ubezpieczenia społeczne Składek na Fundusz Pracy Składek na Fundusz...

Dyscyplina finansów publicznych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

społeczne, zdrowotne, fundusz pracy itp. przez jednostkę s.f.p. naruszenie niektórych przepisów...

Wydatki publiczne-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 651

, Fundusz Pracy, PFRON). Są państwa, w których nie występują wszystkie z wymienionych wyżej szczebli...

Aktywizacja zawodowa absolwentów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

(czyli 760 zł). Refundacja w ramach dotacji z Funduszu Pracy przysługuje przez okres do 12 miesięcy od dnia...

Księgowanie - przykłady

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1603

skladek na fundusz pracy, itp wn: swiadczenia na rzecz pracownikow ma: inne roz pub-przwne Zaksiegowanie...

Zadanie o spółce Autotrans i rozwiązanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

zarządu d) razem Świadczenia na rzecz (składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy, FGŚP) ogółem...

Podmioty sektora finansów publicznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Józef Płoskonka
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889

( od 1991) Fundusz Pracy (od 1989) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (od 1994) Państwowy...

Cechy systemu podatkowego

 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2086

jest odprowadzić w formie składki na ZUS (łącznie ze składką na fundusz pracy) i podatku dochodowego (próg 19...

Sposoby walki z bezrobociem

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1148

zasiłków dla bezrobotnych; udzielanie pożyczek ze środków Funduszy Pracy; wypłata świadczeń przysługujących...