Fosfatazy - strona 20

Mleko i jego przetwory

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1932

, laktaza, lipaza, fosfataza (kwaśna i alkaliczna), proteinaza, ksantynooksydaza, peroksydaza, katalaza...

Osteologia-fazy gojenia kości

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Teologia ciała
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2198

pochodzących z ATP, w wyniku działania fosfatazy alkalicznej, które w ten sposób zapoczątkowują powstanie...

Wykłady - semestr 1 Genetyka zachowań

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Robert Filipkowski
 • Genetyka Zachowania
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2436

Wykład 1 03.10.2010 Egzamin: Wymagania w extranecie „Krótkie wykłady neurologia” „Genetyka zachowań w psychologii i psychiatrii” „Biologiczne mechanizmy zachowań ludzi i zwierząt” - B. Sadowska „Genetyka zachowania” - R. Plomin Do egzaminu konkretne fragmenty: „Genetyka zachowania” „Geny? ...

MHC-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Immunologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1470

komórki odbywa się przy udziale kinaz i fosfataz białkowych. Czyli dochodzi do aktywacji tych miejsc...

Antybiotyki - Bakterie

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • prof. nadzw. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
 • Farmakologia
Pobrań: 546
Wyświetleń: 4242

, odbarwione stolce i ciemny mocz, gorączka, wzrost fosfatazy zasadowej, żółtaczka, powiększenie wątroby...

Biochemiczne mechanizmy adaptacji organizmów żywych - Ewolucja

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. Maria Filek
 • Biologia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4536

dr hab. Marię Filek dla studentów IV roku (I roku SUM) biologii Uniwersytetu Pedagogicznego. 21-stronicowa notatka zawiera pięć wykładów obejmujących następującą tematykę: 1. Ewolucja a adaptacja do warunków środowiska (biochemiczna teoria ewolucji, mechanizmy ewolucji, adaptacja, aklimatyzacja)...