Fortuna - strona 25

Leksykon symboli

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Stylistyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1337

Leksykon symboli 1000 haseł 450 ilustracj Tytuł oryginału: Herder Lexikon. Symbole. © Verlag Herder Freiburg im Breisgau 1978, 1990 © Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo ROK Corporation SA, Warszawa 1991 Redaktor prowadzący Roman Jarosinski Redaktor techniczny Grzegorz Bączkowski ...

Historia literatury - Imperium

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

ośrodkiem rafineryjnym świata. Ludzie zbijali fortuny z dnia na dzień. Azerbejdżanka opowiada o czasach...

Biochemia - wykład 5

  • Politechnika Śląska
  • Biochemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

fortunę, która stała się zaczątkiem Fundacji Noblowskiej przyznającej co roku nagrodę Nobla. Oczywiście...

Stanisław Wyspiański - Wesele

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 112
Wyświetleń: 910

o tym, jakby to było gdyby była Fortuną, wtedy by wszystkim ludziom rozdała tanio szczęście i dostatek. Zosia bardzo pragnie...

Rousseau- ćwiczenia

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia myśli politycznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 763

R o u s s e a u J. Baszkiewicz F. Ryszka Historia doktryn politycznych i prawnych., H. Olszewski, M. Zmierczak Historia doktryn politycznych i prawnych. P. Manent Intelektualna historia liberalizmu., Cz. Porębski Umowa społeczna: renesans idei., źródła (Umowa społeczna., Rozprawa o nierówności.) J ...

Historia myśli administracyjnej, socjologicznej i ekonomicznej

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Małgorzata Łuszczyńska
  • Historia myśli administracyjnej, socjologicznej i ekonomicznej
Pobrań: 1862
Wyświetleń: 6664

Ramy czasowe: VI-V wiek p.n.e. Nie byli wyznawcami jednego systemu, to wędrowni i bardzo wszechstronni nauczyciele, nie byli filozofami z zawodu. Uczuli oratorstwa, gramatyki, retoryki, matematyki, astronomii, poezji, historii, nauki o państwie i prawie. Pobierali wynagrodzenie za nauczanie. ...

Doktryny polityczne - doktryny starożytności

  • Uniwersytet Łódzki
  • Doktryny polityczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1911

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: doktryny starożytności, doktryny średniowiecza, odrodzenie, doktryna absolutyzmu, oświecenie. HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH Historia doktryn politycznych i prawnych jest jedną z najmłodszych dyscyplin prawoznawstwa. Uks...