Finanse samorządowe - strona 72

Składniki mienia komunalnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1239

. budynki i budowle administracji samorządowej i osób komunalnych, osób prawnych w tym przedsiębiorstw d...

Pracownicy samorządowi

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Herbert Maciaszczyk
 • Prawo urzędnicze
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1477

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI Ustawa o służbie cywilnej z 1922 nie odnosiła się do osób zatrudnionych...

Administracja publiczna - tezy egzaminacyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Arkadiusz Meller
 • Administracja publiczna
Pobrań: 1344
Wyświetleń: 5110

. Może być rządowa lub samorządowa. Związane z tą sferą ciężary publiczne. Administracja świadcząca (działalność...

Finanse-Procedura budżetowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1414

niezbędnych warunków w kraju) 2. Przekazanie przez dysponentów części budŜetowych Ministrowi Finansów...

Prawo finansów - ważne zagadnienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
 • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 770

wydatków w przypadku naruszenia zasad gospodarki finansowej podejmuje:Minister Finansów zakresie całego...