Finanse publiczne zakres przedmiotowy - strona 98

Rodzaje przedsiębiorstw państwowych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

- podległe MON, Ministrowi Finansów i in.; 2) przedsiębiorstwa użyteczności publicznej - mają na celu bieżące...

Spółki wodne i związki wałowe

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

oraz j.s.t, stosownie do przepisów o finansach publicznych mogą tworzyć związki spółek wodnych Utworzenie...

Prawoznawstwo ćwiczenia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Umińska-Woroniecka
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

lub niedopełnienie obowiązków. Prawo formalne(procesowe) – określa tryb postępowania przed organami władzy publicznej...

Elementy sprawozdania finansowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1274

przetwarzania informacji w systemie rachunkowości. Zakres podmiotowy i przedmiotowy sprawozdania finansowego...

Podział hydrograficzny kraju

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Krzemińska
 • Hydrologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1449

morskie i śródlądowe. Podział ten ma istotne znaczenie normatywne, bowiem wyznacza przedmiotowy zasięg...

Rachunkowość budżetowa notatki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jankowska
 • Rachunkowość budżetowa
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 4074

rachunkowości przez sektor finansów publicznych wynikają z ustawy o finansach publicznych, która w zakresie...

Cyberprzestępczość - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169

publiczne1) (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2005 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne ZAKRES PRZEDMIOTOWY Art. 1. Ustawa...