Finanse publiczne zakres przedmiotowy - strona 76

Iinformacje wstępne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Grażyna Szpor
 • Technologie internetowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987

informatyczny - projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu, którego zakres przedmiotowy dotyczy spraw...

Odwołanie w ordynacji podatkowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Maciej Ślifirczyk
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1204

z zakresu prawa podatkowego innych niż wymienione wyżej, należących do właściwości organów podatkowych...

Podstawy prawa w turystyce

 • Politechnika Opolska
 • dr Daniel Puciato
 • Prawo w turystyce i rekreacji
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3101

pochodzą od rozmaitych organów władzy publicznej. Są tworzone w różnym trybie, mają odmienny zakres...

NIK w świetle rozwiązań ustawowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

i Trybunał Stanu. Wykonanie budżetu NIK kontroluje Sejm. Zakres przedmiotowy kontroli Przedmiotem kontroli...

Administracja - pojęcie ogólne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

wykonujące określone funkcje z zakresu adm. publicznej, np. terenowe organy adm. rządowej, organy samorządu...

Polityka budżetowa w III RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1113

- naprawa finansów publicznych. -reorientacja polityki, wdrażanie strategii -upraszczanie systemu...

WYKONANIE BUDŻETU

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Elżbieta Chojna-Duch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

finansów publicznych; 2) dochodów jednostki ST, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału...