Finanse publiczne zakres przedmiotowy - strona 65

Dochody i wydatki budżetu państwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

terytorialnego, przychodów państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych; 2...

Analiza ryzyka - audyt - praca, MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • mgr Ryszard Stankowski
 • Analiza ryzyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3437

w Polsce w zakresie audytu wewnętrznego jest Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005...

Źródła prawa- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 497

ust.3 Finansowe prawo- finanse publiczne Finansowe prawo - finanse publiczne Finansowe prawo - Podatki...

Ordynacja podatkowa - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Edyta Małecka - Ziembińska
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 6643

elektronicznej. - Minister właściwy ds finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje deklaracji...

Prawo dewizowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 980

zwolnienia dewizowego w formie rozporządzenia wykonawczego. Zakres spraw powierzonych Ministrowi Finansów...

Kodeks pracy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 693

stosunków pracy) 2.3. Zakres przedmiotowy Kodeksu pracy Zakres przedmiotowy oznacza w jakim zakresie KP...

Ochrona własności i jej granice

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

w praktyce zakresem przedmiotowym prawa do poszanowania mienia objęta jest szeroka gama praw, roszczeń...

Zarządzanie marketingiem

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. Jan Wiktor
 • Marketing
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1498

zaufania publicznego 2. Cele i zakres analizy zmian w otoczeniu ogólnym - makrootoczeniu 1) synteza...