Finanse publiczne zakres przedmiotowy - strona 60

Zasady prawne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Wierczyński
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

społecznych, 6. ustawę o finansach publicznych 7. ustawę o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych...

Administracja centralna - terenowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1169

, np. samorząd terytorialny. rzeczowa - samodzielność w obrębie pewnego zakresu spraw, np. samorząd...

Podatek dochodowy- ćwiczenia 7-8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jolanta Gałuszka
 • System podatkowy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1400

Zakres przedmiotowy: Niezakazane dochody Działalność gospodarcza poza rolnicza jest opodatkowana Umowy...

Cele zarządzania finansami

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 994

Finanse przedsiębiorstw agolec@wzr.pl Bdb z dwiczeo = 4,5 z egzaminu; forma egzaminu mieszana...