Finanse publiczne zakres przedmiotowy - strona 50

W zakresie gospodarki gruntami rolnymi

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Gruntów Rolnych Przedawniają się po 5 latach Są daninami publicznymi w rozumieniu przepisów o finansach...

Rodzaje deficytu budżetowego

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Zarządzanie długiem publicznym
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1456

o finansach publicznych. Deficyt sektora finansów publicznych: -jest to ujemna różnica między dochodami...

ćwiczenia i testy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Anna Moździerz
  • Polityka fiskalna
Pobrań: 1365
Wyświetleń: 5439

najwiecej dochodów - BUDŻET PAŃSTWA W strukturze dochodów finansów publicznych największy udział...

Prawo Bankowe - publiczne, prywatne

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Monika Munnich
  • Prawo bankowe
Pobrań: 868
Wyświetleń: 5593

materialnym jest częścią gospodarczą prawa publicznego. Natomiast w zakresach proceduralnych korzysta...