Finanse publiczne zakres przedmiotowy - strona 48

Etapy procedury budżetowej- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Stolorz-Krzisz
 • Procedury budżetowe
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3122

sektora finansów publicznych w celu wykonywania swoich zadań, których podstawą jest budżet. Pod pojęciem...

Tryb uchwalania budżetu państw

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1484

, podejmują: 1) Minister Finansów – w zakresie całego budżetu państwa, z wyłączeniem jednostek, o których mowa...

Zasady budżetowe- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Stolorz-Krzisz
 • Procedury budżetowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1057

na określone podziałki przez jednolity system symboli cyfrowych. Zawarta jest w ustawie o finansach publicznych...

Inspektor KS

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kontrola skarbowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1057

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 2e. W zakresie nieuregulowanym w ustawie...

Znaczenie nadzoru bankowego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

. Przedmiotowy zakres działalności nadzoru bankowego można sklasyfikować w czterech podstawowych obszarach...

Zezwolenia- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 420

publicznym nadzoru nad tą sferą. Zezwolenie nie nadaje przedsiębiorcy nowych praw, ale jedynie...