Finanse publiczne zakres przedmiotowy - strona 38

Finanse (27stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1456

między finansami publicznymi i prywatnymi 4. Państwo jest suwerenem w dziedzinie polityki pieniężnej 5. Finanse...

Gromadzenie dóbr publicznych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Maciej Feliks
 • Finanse publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

w zakresie gospod- -arowania dobrami publicznymi może doprowadzić do rewolucji i zmiany obowiązującego...

Tryb pracy parlamentu- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Iwona Wróblewska
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 280
Wyświetleń: 5082

przez organ promulgujący. W Polsce mamy z nim do czynienia *Ze względu na zakres przedmiotowy: Veto...

Wykład - Przywileje i immunitety konsularne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 434

i dyplomatyczną, w związku z czym rozszerza się zasięg immunitetu konsularnego. Zakres przedmiotowy: Ochrona...

Finanse notatki

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Mirosław Tyl
 • Finanse
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3738

z tworzeniem, gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych. Finanse publiczne (wg ustawy o finansach...