Finanse publiczne w konstytucji - strona 58

Tryb uchwalania Konstytucji z 1997

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 112
Wyświetleń: 644

konstytucję Marszałek Sejmu przekazywał Prezydentowi i zarządzał podanie jej do wiadomości publicznej...

Kontrolne podmioty polityki społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1015

kolegialności. Zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli NIK określono w Konstytucji i ustawie o NIK. Obejmuje...

Dostęp do informacji publicznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1456

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 6.1.Europejskie standardy Fundamentem budowy w Europie...

Pojęcia i źródła prawa wyznaniowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 3612

wyznaniową. Wśród tych źródeł podstawowe miejsce zajmuje konstytucja, w której określone są przyjęte w danym...