Finanse publiczne w konstytucji - strona 49

Wieloznaczność terminu "prawo".

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Ryszard Grodzicki
  • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2814

społecznym. (Konstytucja, Kodeks karny, Kodeks cywilny, Kodeks Administracyjny).  prawo formalne (zwane...

Pojęcie ustroju politycznego

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • System polityczny RP
Pobrań: 210
Wyświetleń: 931

, na podstawie których zbudowana jest władza publiczna i których rozwinięcie następuje albo w treści konstytucji...

Procedury ostrożnościowe i sanacyjne

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Romuald Kalinowski
  • Prawo finansowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1792

finansów publicznych jest równa lub większa 60% produktu krajowego brutto, ustawa nakazuje podjęcie szeregu...

Szczegolowe opracowanie - Prawo

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1281

ale i przedmiotowym. Rzeczywisty wpływ narodu na kształt konstytucji ma zapewnić publiczna debata oraz jawność prac...