Finanse publiczne w konstytucji - strona 45

REZERWY BUDŻETOWE I DEFICYT BUDŻETOWY

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 833

Finansów Publicznych DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA To nadwyżka wydatków budżetowych względem dochodów budżetowych...

Środki publiczne i ich przeznaczenie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Józef Płoskonka
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2457

, poszczególnych procesów lub podmiotów gospodarczych. System finansów publicznych tworzą organy administracji...

Zasady funkcjonowania sektora publicznego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Józef Płoskonka
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

ujmowana jest w budżecie państwa i budżetach samorządowych. Przepisy ustawy o finansach publicznych z 1998...

Finanse publiczne - praca zaliczeniowa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1456

Finanse publiczne 1.POJĘCIE FINANSÓW PUBLICZNYCH Mianem finansów publicznych określamy zasoby...

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Katarzyna Bagińska
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 980

na zasadzie „lex posterior derogat legi priori”. 3. Pojęcie „władzy publicznej” w art. 77 ust. 1 Konstytucji...

Prawo cywilne i dobro-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr inż. Zbigniew Jan Wasiak
 • Prawo autorskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

państwa -> rząd, agendy rządowe. Dobro wspólne stanowi: gospodarka, finanse, kultura, oświata, media...

Ustrój administracji publicznej notatki

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Zdyb
 • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 2002
Wyświetleń: 7686

, 3)   finanse publiczne, 4)   gospodarka, 5)   gospodarka morska,   6)   gospodarka wodna,   7...