Finanse przedsiębiorstw - strona 374

Majątek trwały, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

Majątek trwały - jest składnikiem kapitału w przedsiębiorstwie jest, ma on określoną strukturę...

Struktura organizacyjna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Tadeusz Sokołowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 133
Wyświetleń: 588

Struktura organizacyjna, jako narzędzie zarządzania, winna spełniać w przedsiębiorstwie...

System podatkowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • System podatkowy
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2933

części dochodów i przychodów przedsiębiorstwa na ustalone cele. PIERWOTNY DOCHÓD - dochód z działalności...

Sekurytyzacja aktywów

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2359

finanse (przeciwieństwo refinansowania opartego na pasywach, czyli kapitale własnym i obcym...

Pytania z finansow publicznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1680

Przypominam, że do egzaminu z części Finanse publiczne obowiązują także: 1)podręcznik J...

Prawo o ustroju sądów wojskowych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

do dokonywania przeniesień, o których mowa w art. 148 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych...