Finanse przedsiębiorstw - strona 374

Majątek trwały, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

Majątek trwały - jest składnikiem kapitału w przedsiębiorstwie jest, ma on określoną strukturę...

Struktura organizacyjna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Tadeusz Sokołowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 574

Struktura organizacyjna, jako narzędzie zarządzania, winna spełniać w przedsiębiorstwie...

System podatkowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • System podatkowy
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2919

części dochodów i przychodów przedsiębiorstwa na ustalone cele. PIERWOTNY DOCHÓD - dochód z działalności...

Sekurytyzacja aktywów

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2359

finanse (przeciwieństwo refinansowania opartego na pasywach, czyli kapitale własnym i obcym...

Pytania z finansow publicznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1645

Przypominam, że do egzaminu z części Finanse publiczne obowiązują także: 1)podręcznik J...

Prawo o ustroju sądów wojskowych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

do dokonywania przeniesień, o których mowa w art. 148 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych...