Finanse przedsiębiorstw - strona 309

Sąd I Instancji - Sekretarz

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

finansami księgowością. Administrację SPI tworzy 5 dyrektoriatów: Wydział biblioteczny i Wydział badań...

Trybunał obrachunkowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

oraz wydatków i upewnia się co do należytego zarządzania finansami. Kontrola oparta jest na zapisach . 20...

Zakres działania Rady Ministrów.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 518

; kierowanie wykonaniem budżetu państwa, ale tutaj kompetencje ma podzielone z ministrem do spraw finansów...

Zasada niepodległości i suwerenności państwa.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 714

z nich będą o nie zahaczać (stanowienie prawa, wymierzanie sprawiedliwości, zapewnianie porządku, decydowanie o finansach...

Polityka pieniężna w III RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 161
Wyświetleń: 840

i ministerstwo finansów. Instrumentami polityki pieniężnej są: rezerwy obowiązkowe, oprocentowanie kredytu...

Polityka pieniężna i fiskalna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dobiesław Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1519

Dobiesław Tymoczko, Finanse, Polityka pieniężna i fiskalna Politykę pieniężną prowadzi bank...

Przepis społeczny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

o szkolnictwie wyższym, lub uchwała RM, lub rozporządzenie Prezesa RM, zarządzenie Ministra Finansów. wskazanie...

Pytania na egzamin - Ubezpieczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Barbara Olzacka
 • Ubezpieczenia gospodarcze
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1876

ministra finansów 3. Kapitał zakładowy w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych - w trakcie działalności...