Finanse przedsiębiorstw - strona 291

Szanse i zagrożenia w otoczeniu

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

otoczenia przedsiębiorstwa należy odkrywanie ewentualnych okazji. Okazją dla organizacji może być dziedzina...

Optimum przedsiębiorstwa - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 616

OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH RYNKU DOSKONALE KONKURENCYJNEGO Rynek doskonale konkurencyjny...

Dystrybucja i promocja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jadwiga Sztaba
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 119
Wyświetleń: 861

się przedsiębiorstwa z rynkiem, który ma się przyczynić do zwiększenia popytu na wyroby przedsiębiorstwa i zmniejszenia...

Wykład-analiza ekonomiczna

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

nie został jeszcze ukształtowany. Przedsiębiorstwo ponosi duże nakłady marketingowe na rozwój kanałów dystrybucji i działania...

Sprzedaż -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Ryszard Wolny
 • Nowoczesne technologie sprzedaży
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1253

przedsiębiorstwa lub jego służb, związanych z odpłatnym dostarczeniem dóbr lub części usług do zainteresowanych...

Zróżnicowanie modelowe rachunku kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1120

przedsiębiorstwa w podejmowaniu odpowiednich decyzji, planowaniu i kontroli działalności. Przy tym są to informacje...

Planowanie potrzeb personalnych - Rekrutacja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Tadeusz Sokołowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 952

jest określenie kwalifikacji i wzorców zachowań, którymi powinien wykazywać się personel przedsiębiorstwa...