Finanse przedsiębiorstw - strona 283

Spółki join venture

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

i administracyjnym, partnerów z różnych krajów, którzy tworzą wspólne przedsiębiorstwo, wspólnie nim zarządzają...

Wieloletni plan finanosy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Kryczko
 • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1484

państwa na lata 2010 - 2013 Obowiązek ten nałożono na RM ustawą o finansach publicznych. Roczne planowanie...

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • Ewa Żaczek-Tarazewicz
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1246

gospodarcze podejmowane przez przedsiębiorstwa za granicą. Ujęcie dynamiczne - rozważa się podejmowanie...

Szkolenie i doskonalenie kadry kierowniczej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 490

programach nauczania i na kursach doskonalenia , organizowanych przy poparciu przedsiębiorstw; większość zaś...