Finanse przedsiębiorstw - strona 282

Zarządzanie przedsiębiorstwem

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2303

się : przedsiębiorstwa państwowe ( około 3000 ), jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, inne państwowe jednostki gospodarcze...

Kwestia rolna w Polsce

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Polityka społeczna
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2107

przyrostu bezrobocia na terenach wiejskich są redukcja w przedsiębiorstwach państwowych, które obejmowały...

Prawo finansowe - materiały

  • Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie
  • Prawo finansowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2702

odrębną ustawa. 4) FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Na formy organizacyjno prawne...

Historia gospodarcza-Broński

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr hab. Krzysztof Broński
  • Historia Gospodarcza
Pobrań: 2023
Wyświetleń: 5187

. 10 przedsiębiorstw, gdzie określa się rynki zbytu, wielkość produkcji, ceny zbytu i zakupu surowców...

Ekonomia wykłady i ćwiczenia

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Ekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3164

przedsiębiorstw - brak dyscypliny finansowej występuje ryzyko poniesienia strat w - miękkie ograniczenia budżetowe...

Biznes plan - wykłady MWSE

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • dr Maria Płonka
  • Biznes plan
Pobrań: 868
Wyświetleń: 5215

(czyli misji przedsiębiorstwa). KOMPLEKSOWE PLANOWANIE jest systematycznym procesem określania kilku...

PLANOWANIE KARIER

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Krzysztof Markowski
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

, jako czynnik zatrzymania najlepszych spośród nich w przedsiębiorstwie. Dawniej pracownicy przesuwali się zwykle...

Finanse lokalne - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr Jarosław Marczak
  • Finanse
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1169

Dr. Jarosław Marczak Finanse Wykład IV – Finanse lokalne Finanse lokalne – obejmują procesy...

Procedury ostrożnościowe i sanacyjne

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Romuald Kalinowski
  • Prawo finansowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1729

o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielanych przez podmioty sektora finansów...