Finanse przedsiębiorstw - strona 281

Rynki finansowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 833

, w którego imieniu występuje minister finansów i sprzedaje się je w drodze cotygodniowych przetargów organizowanych...

Ćwiczenia - Wielkie pompowanie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

za doprowadzenie do gigantycznego deficytu budŜetowego, dziś juŜ nie obiecuje uzdrawiania finansów publicznych...

Mikroekonomia - wykład

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

i dynamiczne badania - kształtowanie się cen cena czynników produkcji technologia ilość przedsiębiorstw...

Finanse jednostek terytorialnych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Kryczko
 • Prawo finansowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1533

FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W róznych państwach wypracowano różne modele podziału...

Budżet państwa - system finansowy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 266
Wyświetleń: 833

wykonywania i wykonanie dyscyplina finansów publicznych i odpowiedzialność z tyt. jej naruszenia Opracowywanie...

Pytania otwarte z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Henryk Sroka
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 238
Wyświetleń: 987

, strategiczny SWD->ISWD->EIS->ES->SIK->CIM->SID->SIB dotyczą: personelu, marketingu, finansów, produkcji, itp...

Finanse publiczne - likwidacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 994

Zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych likwidacji ulegają: 1.Gospodarstwa pomocnicze...

Przyczyny powstania długu publicznego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie długiem publicznym
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1190

przekraczającym możliwości sfinansowania ich dochodami publicznymi. W jednostkach sektora finansów publicznych...