Finanse przedsiębiorstw - strona 272

Wieloletni plan finansowy państwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 756

europejskich; 6) wynik budżetu środków europejskich; 7) skonsolidowaną prognozę bilansu sektora finansów...

Prawo międzynarodowe publiczne.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

(zarząd finansami) i prawodawcza (rozporządzenia, dyrektywy, decyzje). 4. Europejski Trybunał...

Dotacje z budżetu państwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1274

. 4. Minister Finansów ustala, w drodze rozporządzenia, stawki dotacji przedmiotowych, o których mowa...

Właściwość delegacyjna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2604

wyłączenia izby - minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy urząd skarbowy. - gdy wyłączeniu...

SKARB PAŃSTWA. GENEZA INSTYTUCJI BUDŻETU

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

państwa. Podmioty realizujące funkcje skarbu państwa SKARB PAŃSTWA Minister Skarbu P. Minister Finansów...