Finanse przedsiębiorstw - strona 199

Marketing - egzamin, uek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 1610
Wyświetleń: 5691

funkcjonalnych przedsiębiorstwa [produkcji, finansów, zaopatrzenia, kadr] Elementy kontrolowane przez służby...

Istota restrukturyzacji własnościowej - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

własnościowej były i są nadal przekształcenia w strukturze kapitałów własnych przedsiębiorstw i związane...

Systemy, technologie, press

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Ewa Kołodziejek
 • Planowanie produkcji poligraficznej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1526

zasobów przedsiębiorstwa Rozwinięcie systemu MRP II, służącego do planowania zasobów produkcyjnych...

Opracowane zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie procesowe
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 3220

operacyjnego, zarządzania logistycznego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania finansami, zarządzania...

Prawo dewizowe - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 889

do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, b. mające siedzibę za granicą przedsiębiorstwa...