Finanse przedsiębiorstw - strona 169

Definicja długu publicznego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Finanse
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1274

mienia i inne. Dług publiczny - nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych ustalone...

Dług publiczny -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów: 1) wyemitowanych papierów...

Budżet - pojęcie i funkcje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Stolorz-Krzisz
 • Procedury budżetowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1596

finansowej w sferze budżetowej (a nie w sferze finansów publicznych! Pojęcie finanse publiczne jest pojęciem...

Zadłużenie międzynarodowe- wykład 14

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Joanna Zofia Żabińska
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1568

, z powodu zaciągania kredytów na 17 sierpnia 1982 - minister finansów Meksyku wystąpił z oficjalnym...

System bankowy w Polsce

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 84
Wyświetleń: 833

, przejmował od niewypłacalnych dłużników przedsiębiorstwa przemysłowe i prowadził je na własny rachunek...

Agencje ratingowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bartosz Borysewicz
 • Analiza i rating sektora finansowego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1323

o bezpieczeństwie inwestycji w emitowane przez badane przedsiębiorstwa papiery wartościowe, a także w zakup...

Rynki finansowe - pytania i odpowiedzi

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Szydło
 • Rynek finansowy
Pobrań: 679
Wyświetleń: 5243

• podmioty gospodarcze 14. Przedsiębiorstwa wykorzystują weksle do: • kredytowania się 15. Bony skarbowe...

Wykład - Segmentacja rynku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

na własne produkty. Rola agresora: agresorem jest przedsiębiorstwo, które zajmuje drugą lub dalszą pozycję...